Įeiti
Publikuota: 2015.09.17. Atnaujinta:

Komisija pakeitė Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką


Komisija, reaguodama į pokyčius didmeninėje elektros energijos rinkoje ir siekdama tiksliau įvertinti rinkos dalyvių pateikiamus duomenis, pakeitė Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
- numatyta, kad elektros energijos rinkos kaina ateinantiems kalendoriniams metams nustatoma kaip svertinis vidurkis, įvertinus 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d., duomenis;
- nustatyta, jog energijos išteklių operatorius ir asmenys, sudarantys sutartis dėl prekybos pagalbiniais instrumentais ar dvišalių susitarimų pagrindu, iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją apie elektros energijos kainas ir kiekius už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.

2016 m. elektros energijos rinkos kainą Komisiją planuoja nustatyti iki 2015 m. spalio 15 d.