Įeiti
Publikuota: 2015.09.21. Atnaujinta:

Keičiasi elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo tvarka


Siekiant skatinti elektros tinklų infrastruktūros paslaugų efektyvumą, plėtrą bei investicijų planavimą įgyvendinant LRAIC modelį, Komisija pakeitė Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką – ji bus taikoma nustatant kainų viršutines ribas naujam 2016–2020 m. reguliavimo periodui.

Esminiai pakeitimai:
- turtas, kuris yra nusidėvėjęs arba nusidėvės per artimiausius 5 metus, bus optimizuojamas LRAIC modeliu, įtraukiant sąnaudas į naujo reguliavimo periodo elektros energijos kainą;
- nustatant elektros energijos kainos viršutinę ribą, bus naudojami Komisijos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo rezultatai;
- elektros energijos perdavimo ir skirstymo įmonių operacinės sąnaudos kasmet bus koreguojamos dėl infliacijos ir mažinamos efektyvumo rodikliu – 1 proc.;
- įmonių sutaupytos lėšos, dėl kurių pablogėja teikiamų paslaugų kokybė ir patikimumas, nebus pripažįstamos pagrįstomis, t. y. nebus paliekamos įmonei, o šia suma bus mažinama elektros energijos kaina vartotojams;
- per reguliavimo periodą įmonėms nustatytos kainų viršutinės ribos gali būti peržiūrimos dėl naujai įgyvendintų investicijų, prognozuotų ir faktinių pajamų neatitikimo bei infliacijos pokyčio;
- įmonei atlikus reorganizavimą ar restruktūrizavimą, operaciniai kaštai per reguliavimo periodą nėra koreguojami, o sutaupymai bus pasidalinti su vartotojais lygiomis dalimis;
- tais atvejais, kai įmonė investicijas vykdo kartu su kitomis energetikos, elektroninių ryšių ar kitą infrastruktūrinę veiklą vykdančioms įmonėms, šių investicijų inžinerinių darbų sąnaudos yra pasidalinamos ir tik dalis jų priskiriama reguliacinei turto vertei.