Įeiti
Publikuota: 2015.09.21. Atnaujinta:

Keičiasi tvarka, kaip įmonėms bus nustatoma investicijų grąžos norma


Komisija, siekdama visuose reguliuojamuose sektoriuose nustatyti aiškius, skaidrius bei nediskriminuojančius investicijų grąžos normos nustatymo kriterijus ir tvarką, patvirtino Investicijų grąžos normos nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
- investicijų grąžos norma reguliuojamam asmeniui nustatoma reguliavimo periodui, tačiau kasmet koreguojama, atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos pokytį;
- optimali skolinto ir nuosavo kapitalo struktūra: skolintas kapitalas sudaro 60 proc., nuosavas – 40 proc.;
- tais atvejais, kai ūkio subjekto faktinė skolinto kapitalo kaina mažesnė nei rinkos ilgalaikio skolinimosi vidurkis, skolinto kapitalo kaina koreguojama prie jos pridedant skatinamąją dedamąją (pusė skirtumo tarp faktinės ir Lietuvos banko skelbiamos ilgalaikių paskolų palūkanų normos);
- ūkio subjektams, vykdantiems elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektus, kurių įvykdymui prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų dalis lygi 70 proc. ir daugiau ūkio subjekto kapitalo, investicijų grąžos norma bus skaičiuojama naudojant optimalią kapitalo struktūrą;
- visiems sektoriams santykinis rizikos laipsnis (svertinė β) nustatomas atsižvelgiant į Europos valstybių santykinių rizikos matmenų aritmetinio vidurkio duomenis, t. y. CEER kasmetinėje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ir A. Damodaran svetainėje skelbiamus įverčius.  

Nauja investicijų grąžos normos skaičiavimo tvarka bus taikoma nustatant reguliuojamų ūkio subjektų, vykdančių veiklą gamtinių dujų, elektros energetikos, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų sektoriuose, paslaugų kainas naujajam reguliavimo periodui. Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją sektoriuose – nustatant paslaugų kainas nuo 2016 m. sausio 1 d.