Įeiti
Publikuota: 2015.09.21. Atnaujinta:

Pakeista Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika


Komisija, siekdama užtikrinti skaidrų ir aiškų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžeto nustatymą, laiku įvertinant ir reaguojant į pasikeitusias aplinkybes rinkoje, bei taip užtikrinant vartotojams mažiausią finansinę naštą, pakoregavo Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką.

Esminis pakeitimas: numatytas ilgesnis laikotarpis, už kurį Komisija vertins faktinių sąnaudų ir prognozuotų sąnaudų neatitikimą nustatydama VIAP lėšas elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams.

Šis pakeitimas leis užtikrinti VIAP biudžeto koregavimą atsižvelgiant į aktualius (paskutinius ir naujausius) faktinius pinigų srautų neatitikimus, t. y. subalansuoti kitų metų VIAP biudžetą ir atitinkamai VIAP lėšų administratoriaus pinigų srautus mažiausiais kaštais elektros rinkos dalyviams.

Komisija VIAP lėšas ir kainą ateinantiems kalendoriniams metams nustatys ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 31 d.