Įeiti
Publikuota: 2015.09.24. Atnaujinta:

Komisija skelbia 2015 m. II ketv. gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą


​Komisija, vykdydama rinkos priežiūros funkcijas ir siekdama, kad rinkos dalyviai turėtų patikimą bei aktualią informaciją, parengė ir skelbia 2015 m. II ketv. gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą.

Komisija kas ketvirtį renka ir apibendrina duomenis apie gamtinių dujų importą, vartojimą bei transportavimą dujotiekiais, rinkos dalyvių užimamas atitinkamas rinkos dalis, vidutines gamtinių dujų importo kainas į Lietuvą bei investicijas gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo sektoriuose.

Esminiai įvykiai gamtinių dujų sektoriuje 2015 m. II ketv.:

Importas

• importuojamų gamtinių dujų kiekis, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2014 m., mažėjo 21 proc. – importuota 6443,7 GWh gamtinių dujų, kurių įsigijimo sąnaudos sudarė 63,6 mln. Eur;
• vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina – 24,2 Eur/MWh, t. y. beveik 12 proc. mažesnė nei 2014 m. II ketv.

Perdavimas, skirstymas ir skystinimas

• 2015 m. II ketv. gamtinių dujų tranzito apimtys, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, mažėjo 5,4 proc., perdavimas Lietuvos vartotojams didėjo 13,5 proc., perdavimo sistema vidutiniškai transportuota 5,3 proc. daugiau dujų;
• didėjo perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų: 2015 m. II ketv., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pajamos augo 17,7 proc. ir sudarė 9,7 mln. Eur;
• 2015 m. II ketv, palyginus su tuo 2014 m. II ketv., skirstymo apimtys augo 19 proc. ir siekė 1348,5 GWh, pajamos iš šios veiklos taip pat didėjo apie 14 proc. ir sudarė 9,7 mln. Eur;
• skystinimo sistemos operatorius 2015 m. II ketv. išdujino 1240,4 GWh gamtinių dujų ir gavo 16,1 mln. Eur. pajamų – ši suma nepriklauso nuo išdujinto gamtinių dujų kiekio, rinkos dalyviai moka nustatytą tiekimo saugumo dedamąją.

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

• didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje parduodamų gamtinių dujų kiekis didėjo 16 proc. – nuo 4572 GWh 2014 m. II ketv. iki 5298 GWh 2015 m. II ketv.;
• didmeninėje rinkoje veikiantys tiekėjai, gamtines dujas parduodantys dvišalių sutarčių pagrindu, gavo 43,1 mln. Eur pajamų, arba 75 proc. daugiau nei 2014 m. II ketv.;
• 2015 m. II ketv. sandoriai buvo sudaromi tik UAB „GET Baltic“ gamtinių dujų biržoje, bendra sandorių vertė – 633 tūkst. Eur, už kuriuos biržos dalyviai nupirko 32 GWh gamtinių dujų.

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

• mažmeninėje rinkoje 2015 m. II ketv., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai,daugiau nei perpus (51 proc.) išaugo patiekiamų gamtinių dujų kiekis – 1527,2 GWh. Tiekimas nebuitiniams vartotojams didėjo 59 proc., buitiniams – 20 proc.;
• pajamos iš buitiniams vartotojams patiektų dujų 2015 m. II ketv. sudarė 10,4 mln. Eur , t. y. buvo beveik 29 proc. didesnės nei 2014 m. II ketv., iš nebuitinių vartotojų segmento – 28,4 mln. Eur (didėjo 8 proc.);
• 2015 m. II ketv. gamtinės dujos buvo tiekiamos ne tik Lietuvoje veikiantiems ir gamtines dujas naudojantiems vartotojams. Į Estijos Respubliką eksportuota 235,4 GWh gamtinių dujų.

Investicijos

• 2015 m. II ketv. perdavimo sistemos operatorius investavo 13,3 mln. Eur, skirstymo sistemos operatoriai investavo 2,8 mln. Eur, gamtinių dujų tiekimo licencijas turinčios įmonės investicijų neatliko.

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas galite rasti čia.