Įeiti
Publikuota: 2015.09.29. Atnaujinta:

Keičiasi biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo tvarka


Komisija, siekdama įtvirtinti objektyvų metodą, pagal kurį apskaičiuojamas biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, kiekis, pakeitė Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
- įtvirtintas koeficientas, kuris naudojamas metano kiekiui biodujose apskaičiuoti. Taip užtikrinama, kad nustatant biodujų supirkimo tarifą būtų vertinamas realiai patiekiamas biodujų kiekis į gamtinių dujų sistemas;
- numatyta, kad biodujų jėgainių pajėgumai nurodomi energijos vienetais kWh/val. (iki šiol m3/val.), supirkimo tarifai – Eur/kWh (iki šiol Eur/m3);
- keičiasi supirkimo tarifų nustatymo terminas – nuo šiol Komisija juos patvirtins ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 30 d. (anksčiau buvo iki liepos 1 d.).