Įeiti
Publikuota: 2015.10.01. Atnaujinta:

Keičiasi skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizavimo nuostatai


Komisija, atsižvelgdama į problematiką organizuojant aukcionus bei tai, kad rinkoje susiklostė situacija, kai organizuoti aukcionai buvo sustabdomi ir atnaujinami, patvirtino naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus, numatant tolesnę aukcionų organizavimo tvarką.

 

Esminiai pakeitimai:
• numatyta, jog aukciono dalyviai teikia pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo 0,1 euro cento dalių tikslumu (anksčiau galiojusioje redakcijoje 0,5 euro ct), skaičiuojant nuo aukciono sąlygų apraše konkrečiam aukcionui nustatyto didžiausio galimo fiksuoto tarifo dydžio. Neatitinkantys šio reikalavimo pasiūlymai atmetami;

• įtvirtinta potencialių aukciono laimėtojų, kuriems skatinimo kvotą aukciono komitetas paskirstė proporcingai, priskirtos skatinimo kvotos atsisakymo tvarka ir terminas – potencialūs laimėtojai sutikimą siūlomai kvotos daliai turi pateikti per 3 darbo dienas;

• nustatyta galimybė aukciono dalyviams pateikti naują pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo, jeigu aukciono procedūros buvo sustabdytos, o vėliau atnaujintos;

• sudarytas sąrašas dokumentų, kuriuos aukciono dalyvis turi pateikti nepagrįstai mažai kainai pagrįsti;

• numatyta teisė Komisijai bet kuriuo metu įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes, galėjusias turėti įtakos aukciono rezultatams.