Įeiti
Publikuota: 2015.10.01. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Amber Grid“ 2015–2018 metų investicijas


Komisija, įvertinusi AB „Amber Grid" pateiktus investicijų projektus, kurie užtikrins perdavimo sistemos veikimo saugumą ir patikimumą, suderino:

• Į Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą įtrauktus 2016–2018 metais planuojamus vykdyti investicijų projektus, kurių įgyvendinimui iki 50 proc. lėšų planuojama gauti iš ES struktūrinių fondų. Bendra šių projektų vertė sudaro 4 219 tūkst. Eur.  Jie skirti efektyvinti sistemos valdymą, diegiant pažangias informacines technologijas. Įtaka perdavimo paslaugos kainos viršutinei ribai 1,4 proc.

• 2015 metais įvykdytus ar planuojamus vykdyti investicijų projektus perdavimo sistemai atnaujinti ir modernizuoti, kurių bendra suma sudaro 6258 tūkst. Eur. Įtaka perdavimo kainos viršutinei ribai sudaro 1,8 proc. 

• Jau pradėtus vykdyti tęstinius projektus, kurie bus įvykdyti iki 2018 metų. Bendra darbų vertė sudaro 3 832 tūkst. Eur. Šie projektai skirti dujotiekiams ir kompresorinėms stotims atnaujinti, juos bendrovė finansuoja nuosavomis lėšomis. Įtaka perdavimo kainos viršutinei ribai 0,8 proc.

Primename, kad nuo šių metų reguliuojamos energetikos įmonės investicijas, kurių vertė mažesnė nei 2 mln. Eur, teikia derinti Komisijai bendru sąrašu. Šis sąrašas derinamas kasmet, kartu įvertinant ir faktinį praėjusiais metais suderintų investicijų įvykdymą.