Įeiti
Publikuota: 2015.10.01. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Litgrid“ 2014–2017 metų investicijų projektus


Komisija, siekdama užtikrinti pagrįstą energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų perdavimo sistemos veikimą, kas leis garantuoti kokybiškas paslaugas vartotojams, suderino AB „Litgrid" 2014–2017 metais numatytas įgyvendinti investicijas. Bendra planuojamų atlikti darbų suma – apie 39,4 mln. Eur, iš jų 18 proc. (7 mln. Eur) ketinama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis. 

AB „Litgrid" 2014–2017 metų laikotarpiu iš viso ketina įgyvendinti 87 investicijas, didžioji jų  dauguma yra skirtos užtikrinti saugų ir nepertraukiamą perdavimo sistemos darbą, atnaujinti bei modernizuoti esamą tinklą, vykdyti plėtros projektus ir kt.

Preliminariais skaičiavimais, AB „Litgrid" investicijų įtaka reguliuojamam elektros energijos perdavimo tarifui 2015 m. sudarytų 0,002 ct/kWh, 2016 m. – 0,016 ct/kWh, 2017 m. – 0,023 ct/kWh.

Komisija įpareigojo AB „Litgrid" informuoti, jeigu po viešųjų pirkimų procedūrų pasikeistų faktinė investicijų įgyvendinimo suma, taip pat pasibaigus einamiesiems metams, per 30 kalendorinių dienų, pateikti Komisijai 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. investicijų plano įgyvendinimo ataskaitas.

Primename, kad nuo šių metų reguliuojamos energetikos įmonės investicijas, kurių vertė mažesnė nei 2 mln. Eur, teikia derinti Komisijai bendru sąrašu. Šis sąrašas derinamas kasmet, kartu įvertinant ir faktinį praėjusiais metais suderintų investicijų įvykdymą.