Įeiti
Publikuota: 2015.10.12. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Rokiškio vandenys“ bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas


Komisija, įvertinusi UAB „Rokiškio vandenys“ planuojamas įgyvendinti investicijas ir 2014 m. sąnaudas, palyginus su faktinėmis sąnaudomis, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 100 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,50 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą, t. y. 0,13 Eur/m³ arba 8 proc. mažesnę, palyginus su bendrovės suskaičiuota.  

 

UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Eur/m³ be PVM)

Rokiskis.png


Komisijos suderintos UAB „Rokiškio vandenys" vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Rokiškio r. savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui, jos bus perskaičiuojamos kiekvienais metais.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi apie 61,5 proc. Rokiškio r. savivaldybės gyventojų (bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje – 78,4 proc.), nuotekų tvarkymo paslauga – apie 50,7 proc. (bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje – apie 64,6 proc.). 94,3 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka higienos normų reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

2014 m. UAB „Rokiškio vandenys" perėmė Juodupės miestelio ir Konstantinavos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklus, Kalvių, Laukagalių ir Kazliškio kaimų vandentiekio tinklus ir statinius bei Kamajų miestelio nuotekų tinklus, prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų sudaryta galimybė prisijungti 1280 naujų vartotojų, prie nuotekų tinklų – 1321 vartotojui. Bendrovė rekonstravo Rokiškio valymo įrenginius, atliko Rokiškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos bei plėtros darbus, prie Rokiškio miesto nuotekų tinklų prijungti Kavoliškio ir Bajorų kaimų nuotekų tinklai, nuotekų siurblinių rekonstrukcija Kavoliškio kaime. Iš viso buvo nutiesta 7,6 km naujų nuotekų tinklų, 7,4 km naujų vandentiekio tinklų bei rekonstruota 0,52 km vandentiekio ir nuotekų tinklų bei 4 nuotekų siurblinės.

2014–2018 m. UAB „Rokiškio vandenys" planuoja atlikti investicijų už 3236,4 tūkst. Eur. Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, planuojama, kad bus sudaryta galimybė gauti centralizuotą geriamojo vandens tiekimo paslaugą 922 gyventojams, nuotekų tvarkymo paslaugą – 607, centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga turės galimybę naudotis apie 64,3 proc. Rokiškio r. savivaldybės gyventojų (bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje – 82 proc.), nuotekų tvarkymo paslauga – apie 52,6 proc. savivaldybės gyventojų (bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje – apie 67 proc. gyventojų). Taip pat UAB „Rokiškio vandenys" planuoja pakloti 5,8 km nuotekų tinklų bei pastatyti nuotekų valymo įrenginius Laibgalių k., numatyta renovuoti 0,4 km vandentiekių tinklų, 1 km nuotekų slėginių tinklų ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginius Rokiškio mieste.

Praėjusiais metais UAB „Rokiškio vandenys" pardavė 1489 tūkst. m³ vandens ir priklauso III vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1500 tūkst. m3 per metus).