Įeiti
Publikuota: 2015.10.14. Atnaujinta:

Komisija nustatė elektros energijos rinkos kainą 2016 metams


Komisija, įvertinusi praėjusių 12 mėnesių biržoje susiformavusią vidutinę faktinę elektros energijos kainą, pagalbiniais instrumentais bei dvišalėmis sutartimis suprekiautos elektros energijos kiekius ir kainas, nustatė 4,27 ct/kWh elektros energijos rinkos kainą 2016 metams (2015 m. – 4,79 ct/kWh).

Didžiausią įtaką, įvertinus elektros biržoje suprekiautus elektros kiekius, kainos pokyčiui turėjo elektros biržoje susiformavusi elektros energijos kaina.  

Ateinantiems kalendoriniams metams nustatyta elektros energijos rinkos kaina bus naudojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetui suformuoti bei AB ,,Lietuvos energijos gamyba", kurioje gaminama elektra, būtina elektros energetikos sistemos rezervams užtikrinti.

Komisija, neturėdama objektyvios ir pagrįstos informacijos, kokią įtaką galėtų turėti nuo 2016 m. pradėsiančios veikti elektros jungtys – „NordBalt" su Švedija ir „LitPol Link" su Lenkija, nevertino naujų jungčių įtakos nustatydama 2016 metų elektros energijos rinkos kainą.

Rinkos kainai nustatyti kaip svertinis vidurkis naudojama:
- elektros biržoje suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos;
- pagalbiniais instrumentais suprekiauti kiekiai ir kainos;
- šalia biržos pagal tiesiogines dvišales sutartis suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos.

1 pav. Turinčių įtakos elektros energijos rinkos kainos formavimui per paskutinius 12 mėnesių biržoje įvykdytų sandorių struktūra


Palyginimui pateikiame informaciją apie kaimyninių šalių elektros biržos kainas.

2 pav. Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Lenkijos elektros energijos kainų biržose palyginimas


Primename, kad elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš šių pagrindinių komponenčių:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- tiekimo kainos.