Įeiti
Publikuota: 2015.10.16. Atnaujinta:

Komisija mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatė paslaugų kainų viršutines ribas 2016 metams


Komisija, įvertinusi mažųjų elektros energijos skirstymo įmonių – AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“, UAB „E Tinklas“ ir UAB „Dirbtinis pluoštas“ – pateiktus duomenis, reikalingus elektros energijos paslaugų kainų viršutinėms riboms perskaičiuoti, nustatė elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2016 metams. 2015 metais visoms įmonėms prasidėjo naujas penkerių metų reguliavimo periodas.

Elektros energijos skirstymo įmonių teikiamų paslaugų kainų viršutinės ribos 2016 metams, ct/kWh be PVM

Įmonės pavadinimas Vidutinė įtampa ​Žema įtampaVisuomeninio tiekimo paslauga ​
2016 m.2015 m.2016 m.2015 m.2016 m. 2015 m.
AB „Lifosa"5,172,71 4,824,89--
UAB „E Tinklas"2,552,331,791,77 --
AB „Akmenės cementas"1,521,743,722,84 --
AB „Achema"--0,660,63*-
UAB „Dirbtinis pluoštas"0,610,740,900,880,320,30

* AB „Achema“ elektros energiją skirsto tik žemos įtampos tinklais, todėl nustatyta bendra skirstymo paslaugos kainos viršutinė
riba, nedalijant pagal įtampas.

Elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos pokyčio veiksniai:
- kintantys persiunčiamos elektros energijos kiekiai;
- infliacija;
- prognozuojamas BVP augimas;
- investicijų grąžos perskaičiavimas;
- įsigyjamos elektros energijos kainų pokyčiai;
- įmonių pastoviųjų sąnaudų pokyčiai.