Įeiti
Publikuota: 2015.10.16. Atnaujinta:

Pakeista elektros energijos perdavimo kainos viršutinė riba 2016-2020 metams


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų, atitinkantį vartotojų poreikius perdavimo sistemos funkcionavimą, priėmė sprendimą pakeisti AB „Litgrid" nustatytą 2016 metams elektros energijos perdavimo kainos viršutinę ribą – 0,691 ct/kWh be PVM (buvo 0,6204 ct/kWh be PVM).

Palyginus su dabar galiojančia, perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba didėja 0,153 ct/kWh (28 proc.), įvertinus nuo 2016 m. sausio mėn. pradėsiančių veikti tarpsisteminių elektros jungčių –„LitPol Link" su Lenkija ir „NordBalt" su Švedija – eksploatavimo sąnaudas. Atitinkamai Komisija įpareigojo AB „Litgrid" iki 2015 metų pabaigos suderinti papildomas „NordBalt" jungties įgyvendinimo sąnaudas – 17.360,000 tūkst. Eur, kurios bus įtrauktos į reguliuojamo turto vertę.

Komisija, nustatydama elektros energijos perdavimo kainos viršutinę ribą 2016-2020 metams, AB „Litgrid" eksploatuojamo turto efektyvumą vertino pagal LRAIC modelį, taip užtikrindama, kad vartotojai mokėtų tik už efektyviai įgyvendintas investicijas, reikalingas patikimam ir saugiam perdavimo sistemos veikimui. Komisija AB „Litgrid" 2016 metams nustatė 65.102,757 tūkst. Eur leistiną galutinį perdavimo paslaugos pajamų lygį.

Planuojamas perduoti šalies rinkai elektros energijos kiekis 2016 metais yra 9,418.859 mln. kWh.

Primename, kad elektros energijos perdavimo kainos viršutinė riba gali būti koreguojama dėl esminių paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokyčių ne dažniau kaip du kartus per metus.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš: 
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- visuomeninio tiekimo kainos.