Įeiti
Publikuota: 2015.10.22. Atnaujinta:

UAB „Kalvarijos komunalininkas“ išduota licencija vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą


Komisija, įvertinusi technologinį, vadybinį ir finansinį pajėgumą, išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją UAB „Kalvarijos komunalininkas“, kuri geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpina Kalvarijos savivaldybės vartotojus.

Šiuo metu Komisijos išduotas licencijas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti iš viso turi 66 įmonės, tik geriamojo vandens tiekimo – 2, nuotekų tvarkymo – viena, nagrinėjamas 1 prašymas išduoti licenciją.

Sekantis žingsnis – visi ūkio subjektai, turintys atitinkamas licencijas, suderinę su savivaldybe, turi pateikti Komisijai derinti bazines geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Šios kainos nustatomos trejų metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.