Įeiti
Publikuota: 2015.10.22. Atnaujinta:

Komisija įvertino UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir UAB „Švenčionių švara“ tinkamumą vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą bei kokybišką vartotojų aprūpinimą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, atliko išplėstinį UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis" ir UAB „Švenčionių švara" finansinio pajėgumo vertinimą pagal naujausius turimus šių metų duomenis ir konstatavo, kad:

• UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis" finansinis pajėgumas ir nuosavo bei įstatinio kapitalo santykis yra tinkami vykdyti reguliuojamą veiklą, o turimi finansiniai įsipareigojimai (vertinami pradelsti ilgiau nei 60 dienų) nėra kritiniai finansiniams rodikliams.

• UAB „Švenčionių švara" finansinis pajėgumas bei turimi finansiniai įsipareigojimai neatitinka licencijuojamai veiklai numatytų reikalavimų – Komisija klausimą dėl UAB ,,Švenčionių švara" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijos galiojimo spręs tada, kai Švenčionių r. savivaldybės taryba priims sprendimą dėl veiklos perdavimo kitam ūkio subjektui – UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis".

Primename, kad Komisija kasmet atlieka reguliuojamų vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą. Nustačius, kad įmonių rodikliai neatitinka licencijuojamai veiklai numatytų sąlygų ir reikalavimų, Komisija įpareigoja juos ištaisyti. To nepadarius ar paaiškėjus naujiems reguliuojamos veiklos pažeidimams, Komisija gali priimti sprendimą sustabdyti arba panaikinti licenciją.