Įeiti
Publikuota: 2015.10.22. Atnaujinta:

Komisija nustatė elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas ir sisteminių paslaugų kainą 2016 metams


Komisija posėdyje didelę įtaką rezervinės galios rinkoje turinčiam asmeniui – AB „Lietuvos energijos gamyba" 2016 metams nustatė rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas:
• antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo (ne didesnės negu 400 MW) – 0,82 Eur/MW/val. (2015 m. – 0,57 Eur/MW/h);
• tretinio aktyviosios galios rezervo (ne didesnės negu 505 MW) – 4,59 Eur/MW/val. (2015 m. – 3,58 Eur/MW/h);
• reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugos – 793,6 Eur/val. (2015 m. – 726,7 Eur/val);
• avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos – 241 tūkst. Eur/metams (2015 m. – 210,3 tūkst. Eur/metams).

Perdavimo sistemos operatorius pirminio aktyviosios galios rezervo paslaugos neužsako, todėl kainų viršutinės ribos šiai paslaugai nėra nustatomos.

Atsižvelgiant į rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas, perdavimo sistemos operatoriaus 2016 metais prognozuojamą paslaugų kiekį bei iš didelę įtaką turinčio asmens – AB „Lietuvos energijos gamyba" planuojamus užsakyti elektros energijos kiekius, Komisija 2016 m. nustatė 0,203 ct/kWh be PVM sisteminių paslaugų kainą (2015 m. – 0,0930 ct/kWh be PVM).

Rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos ir sisteminių paslaugų kainos pokytį lėmė nuo 2016 m. pradėsiančios veikti tarpsisteminėmis jungtys – „Litpol Link" su Lenkija ir „NordBalt" su Švedija, kurių stabiliam veikimui užtikrinti reikalingi didesni rezervai.

Sisteminių paslaugų kainoje taip pat įvertinamos aktyviosios galios pirminio, antrinio, tretinio rezervo užtikrinimo paslaugų įsigijimo sąnaudos, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo bei avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugų teikimo sąnaudos. Sisteminės paslaugos užtikrina elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo lygį.