Įeiti
Publikuota: 2015.10.29. Atnaujinta:

Keičiasi centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos


Komisija posėdyje patvirtino centralizuotai suskystintas naftos dujas vartotojams tiekiančių bendrovių – UAB „Druskininkų dujos“, AB „Suskystintos dujos“, UAB „Varėnos dujos“ ir UAB „Literma“ – paslaugų kainas, kurios galios nuo 2015 m. gruodžio 2 d. ir bus taikomos 12 mėnesių.

Labiausiai kainų mažėjimą pajus AB „Suskystintos dujos“ vartotojai – jie už kiekvieną suvartotą suskystintų naftos dujų m3 mokės 38 proc. mažiau, UAB „Varėnos dujos“ – 34 proc., UAB „Druskininkų dujos“ – 29 proc. UAB „Literma“ kintamoji tarifo dalis mažėja 62 proc., pastovioji tarifo dalis didėja iki 4,71 Eur per mėnesį.  

Primename, kad UAB „Literma“ ir AB „Suskystintos dujos“ teikiamų paslaugų kainos antrus metus iš eilės nustatytos vienašališku sprendimu.  

Tik UAB „Druskininkų dujos“ diferencijuoja vartotojus pagal suvartojamą gamtinių dujų kiekį, kitos bendrovės neišskiria atskirų grupių: vartotojai moka pastoviąją kainos dalį per mėnesį, kuri nepriklauso nuo suvartojamo suskystintų naftos dujų kiekio, ir kintamąją dalį, t. y. už kiekvieną suvartotą suskystintų naftos dujų m3.

                                                        Lentelė. Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų pokytis

BendrovėPastovioji kainos dalis Eur/mėn. ​(be PVM)
Kintamoji kainos dalis Eur/m3 ​ ​(be PVM)
GaliojantiNustatytaPokytis, proc.GaliojantiNustatytaPokytis, proc.
UAB „Druskininkų dujos"      
1 gr. iki 150 m3 per metus 2,783,3015,81,671,19-28,74
2 gr. virš 150 m3 per metus5,405,36-0,71,671,19-28,74
UAB „Varėnos dujos"3,11 3,23 +4 1,65 1,09 -34
AB „Suskystintos dujos"2,65 2,69 +1,5 1,70 1,06 -37,6
UAB „Literma"3,11 4,71+51,4 1,67 0,63 -62,27


Komisija, nustatydama suskystintas naftos dujas centralizuotai tiekiančių įmonių paslaugų kainas, vertina jų patiriamas sąnaudas ir jų pagrįstumą.