Įeiti
Publikuota: 2015.10.29. Atnaujinta:

Keičiasi Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika


Komisija, atsižvelgdama į Vyriausybės sprendimą nenustatyti 2016 metams remtinos elektros energijos gamybos apimties gamintojams, užtikrinusiems elektros energijos tiekimo saugumą, tačiau įpareigojant juos teikti elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo paslaugą, pritarė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos pakeitimui.  

Esminis pakeitimas: numatyta Komisijai galimybė viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) teikėjams, teikiantiems elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo paslaugą ir gavusiems didesnę nei Komisijos nustatyta investicijų grąžą, šia suma atitinkamai sumažinti VIAP biudžetą ateinančiam laikotarpiui.