Įeiti
Publikuota: 2015.10.29. Atnaujinta:

Komisija pakoregavo AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2016 metams


Komisija, išanalizavusi AB „Lietuvos dujos" 2015 metų faktinius duomenis bei įvertinusi dujų įmonės pateiktus planinius skaičiavimus,  2016 metams  nustatė 7,92 Eur/MWh (be PVM) gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą (2015 m. – 7,47 Eur/MWh be PVM).

Esminę įtaką gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos pokyčiui turi mažėjantys skirstomų gamtinių dujų kiekiai – 2016 metais planuojama paskirstyti 623 mln. m3 gamtinių dujų, t. y. 12 proc. mažiau nei buvo planuota 2015 metais.

Skirstymo kainos viršutinės ribos pokyčių veiksniai Eur/MWh

LD_virsutine_riba_veiksniai.png

Komisija gamtinių dujų įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui – AB „Lietuvos dujos“ penkerių metų reguliavimo periodas prasidėjo 2014 metais.

Komisijos sprendimu kainų viršutinės gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.