Įeiti
Publikuota: 2015.10.29. Atnaujinta: 2015.10.29

Patvirtinta šilumos kiekių pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai santykinių rodiklių apskaičiavimo tvarka


Komisija, siekdama užtikrinti efektyvų šilumos vartojimą ir kad gyventojai galėtų realiai įvertinti renovacijos atsiperkamumą, patvirtino Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodiką.  

 

Esminės nuostatos:

- pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas pagal faktinį šilumos energijos suvartojimą pastate apskaičiuoja santykinius šilumos sunaudojimo rodiklius šildymui, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai;

- pagal faktinius pastato šilumos suvartojimo duomenis apskaičiuojamos santykinės pastato šilumos sąnaudos cirkuliacijai, vienam kvadratiniam metrui naudingojo ploto ir vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti, tenkančios vienam dienolaipsniui;

- apskaičiuotus rodiklius prižiūrėtojas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį teikia pastato savininkui arba valdytojui;

- ne rečiau kaip kartą per metus šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas rengia bei teikia pastato valdytojui bei savininkui siūlymus dėl šilumos energijos taupymo priemonių įgyvendinimo.


Naujas šilumos kiekių pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai santykinių rodiklių apskaičiavimo reglamentavimas bus taikomas nuo 2016 m. sausio mėnesio.