Įeiti
Publikuota: 2015.10.29. Atnaujinta:

Pritarta Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimui


Komisija, atsižvelgdama į pernai kovo mėn. įsigaliojusius Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, numatančius pareigą Komisijai nustatyti naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kainą, pakoregavo Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:

- naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina nustatoma atsižvelgiant į faktinę perdavimo sistemos sąnaudų dalį, tenkančią naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, bei faktinę naudojimosi paslaugomis apimtį;

- pirmaisiais ir antraisiais naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kainos nustatymo metais, nesant faktinių sąnaudų ir kiekio duomenų, paslaugų kaina bus nustatoma atsižvelgiant į planuojamą pastoviųjų sąnaudų, tenkančių šioms paslaugoms, dydį bei elektros energijos suvartojimo technologinėms ir savoms reikmėms dalį;

- skaičiuojant naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kainą pirmaisiais ir antraisiais metais į pastoviąsias sąnaudas, tenkančias naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, neįtraukiami patiriami kaštai pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių (ITC) mechanizmą – jie bus įvertinami nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos kainą.

Naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina taikoma eksportuojant elektros energiją į trečiąsias šalis.