Įeiti
Publikuota: 2015.10.30. Atnaujinta:

Komisija paskelbė elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2016 metams


Komisija, patikrinusi, ar AB „Litgrid" pateiktos diferencijuotos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos 2016 metams neviršija nustatytos viršutinės kainų ribos, nediskriminuoja vartotojų ar jų atskirų grupių, priėmė sprendimą paskelbti AB „Litgrid" 2015 m. spalio 22 d. valdybos sprendimu Nr. 1.1 patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką.

Komisija sprendimą dėl AB „Litgrid" perdavimo paslaugų kainos viršutinės ribos 2016 metams priėmė 2015 m. spalio 16 d. posėdyje – nustatė 0,691 ct/kWh be PVM perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų kaina 2016 metams – 0,203 ct/kWh be PVM – nustatyta 2015 m. spalio 22 d. posėdyje.

Lentelė. Diferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos 20152016 metais

 Kainos pavadinimas Mato vnt.Kaina (be PVM) ​ ​
​ ​330-110 kV įtampoje ​35-6 kV įtampoje ​
 2015 m.2016 m. 2015 m. 2016 m.
Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kainact/kWh0,6300,8930,6590,927
Perdavimo paslaugos kaina ct/kWh0,5380,6900,5670,724
Sisteminių paslaugų kainact/kWh0,0930,2030,0930,203
Dvinaris tarifas         
Energijos dedamojict/kWh0,3400,4410,3680,469
Galios dedamojiEur/kW mėnesiui 1,0211,2931,0271,326
Sisteminių paslaugų tarifasEur/kW mėnesiui0,505
1,1100,5051,110
Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,1020,1420,1020,142
Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,0510,0710,0510,071
Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys ct/kWh0,060,06--


Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka įsigalios 2016 m. sausio 1 d.