Įeiti
Publikuota: 2015.10.30. Atnaujinta:

Komisija patvirtintino 2016 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetą


Komisija patvirtino 2016 metų elektros energetikos sektoriaus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą –  139,981 mln. Eur.

VIAP lėšos skiriamos remti ir skatinti vietinę gamybą iš atsinaujinančių energetikos išteklių, strateginiams objektams, susijusiems su energetinio saugumo didinimu, finansuoti, elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimui dėl valstybės energetinio saugumo, VIAP lėšų administratoriaus veiklai.

Lentelė. VIAP lėšų biudžetas 2015 m. ir 2016 m.

VIAP paslauga2016 m. poreikis, mln. EUR2014 m. fakto ir plano neatitikimai (pagal pinigų srautą), mln. EUR2015 m. VIAP biudžetas2016 m. biudžetas, įvertinus neatitikimus, mln. EUR
7.1 paslauga (AEI gamyba ir balansavimas)93,77621,95868,284115,734
AEI gamyba89,02822,66663,507111,694
AEI balansavimas (perdavimo tinkle)3,898-0,9573,5252,941
AEI balansavimas (skirstymo tinkle)0,850,2491,2521,099
7.2 paslauga (TEC gamyba)0-9,23916,550-9,239
7.3 paslauga (LEG gamyba)0-3,27949,378-3,279
7.4 paslauga (LEG rezervai)11,5780011,578
7.5 paslauga (VAE)0000
7.6 paslauga (NordBalt)19,588020,27319,588
7.7 paslauga (IAE)0000
7.8 paslauga (AEI) gamintojų prijungimas0,54503,6640,545
7.9 paslauga (tinklų plėtra dėl AEI)-0,0030-0,003-0,003
Administravimas0,16200,1450,162
Išlaidų, susijusių su saulės elektrinių plėtojimu, kompensavimas0,02202,4360,022
Lėšų likučio saugojimo rezultatas0-0,0090,131-0,009
skolinimosi rezultatas0,2410,03600,277
Įplaukų neatitikimas 04,605-0,7774,605
IŠ VISO:125,90914,072160,081139,981


Komisija VIAP kainą diferencijuoja:
• Gamintojams, gaminantiems elektros energiją ir ją vartojantiems savo reikmėms) – 1,524 ct/kWh be PVM.
• Visiems likusiems vartotojams – 1,392 ct/kWh be PVM.

2016 metams Vyriausybė nenumatė remtinos elektros energijos gamybos apimties termofikacinėms elektrinėms ir elektrinėms, kuriose elektros energija gaminama tiekimo saugumui užtikrinti.