Įeiti
Publikuota: 2015.10.30. Atnaujinta:

Komisija vienašališkai nustatė UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias


Komisija vienašališkai nustatė UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, kadangi per Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintą 30 dienų terminą to nepadarė Šalčininkų r. savivaldybės taryba.

Palyginus su dabar galiojančia, Komisijos apskaičiuota projekcinė 2015 m. spalio mėn. šilumos kaina mažėja apie 18 proc. – nuo 8,36 iki 6,83 ct/kWh.

Šalčininkų r. savivaldybė šilumos tiekimo įmonės paslaugų kainų nenustato 5 metus iš eilės, todėl Komisija tai daro vienašališkais sprendimais.

Komisijos nustatytos UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios įsigalios 2015 m. lapkričio 1 d. ir galios tol, kol bus pašalinti Komisijos konstatuoti pažeidimai, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

Komisijos vienašališki sprendimai leidžia užtikrinti, kad vartotojai už šilumos energiją mokėtų būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis pagrįsta kaina. Iš viso šiais metais Komisija priėmė 8 vienašališkus sprendimus dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo, pernai – 14.