Įeiti
Publikuota: 2015.10.30. Atnaujinta:

Vartotojams pinga UAB „Saurida“ tiekiamos suskystintos naftos dujos


Komisija posėdyje vienašališkai nustatė maždaug trečdaliu mažesnes, palyginus su dabar galiojančiomis, UAB „Saurida" tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas: pastovioji tarifo dalis mažėja iki 2,08 Eur/mėn. (be PVM), kintamoji – iki 1,04 Eur/m3 (be PVM).

Nustatytos kainos bus taikomos nuo 2015 m. gruodžio 2 d. ir galios 12 mėnesių.  

                                Lentelė. UAB „Saurida“ tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų (be PVM) palyginimas

Kainos dalisGaliojantiNustatytaPokytis, proc.
Pastovioji dalis, Eur/mėn.3,01 2,08 -30,9
Kintamoji dalis, Eur/m31,62 1,04 -35,8


Komisija, nustatydama suskystintas naftos dujas centralizuotai tiekiančių įmonių paslaugų kainas, vertina patiriamas sąnaudas ir jų pagrįstumą, kad vartotojai mokėtų realiai įmonių patiriamus kaštus atitinkančias kainas.

 

Vartotojai moka pastoviąją kainos dalį per mėnesį, kuri nepriklauso nuo suvartojamo suskystintų naftos dujų kiekio, ir kintamąją dalį, t. y. už kiekvieną suvartotą m3 suskystintų naftos dujų.