Įeiti
Publikuota: 2015.10.05. Atnaujinta:

Komisija skelbia duomenis investicijų grąžos normai skaičiuoti


Komisija, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 22 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, skelbia energetikos sektorių duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti:
Elektros energetikos sektoriaus – ūkio subjektams, vykdantiems elektros energetikos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo veiklą, pripažintiems turinčiais didelę įtaką elektros energetikos gamybos, rezervinės galios ir nepriklausomo tiekimo rinkose, teikiantiems elektros energijos gamybos nustatytose elektrinėse, kuriose elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, ir elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, viešuosius interesus atitinkančias paslaugas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka.
Gamtinių dujų sektoriaus – ūkio subjektams, vykdantiems gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo, laikymo, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų veiklą.
Šilumos ir karšto vandens sektorių ūkio subjektams, vykdantiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo veiklą.
Vandens sektoriaus – ūkio subjektams, vykdantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą.
Transporto sektoriaus  ūkio subjektams, vykdantiems keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją veiklą.
Atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus nustatant biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas ir elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus.