Įeiti
Publikuota: 2015.11.02. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių


Komisija, siekdama visiems rikos dalyviams, norintiems pasinaudoti AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema, sudaryti lygias ir nediskriminuojančias sąlygas, teikia viešajai konsultacijai AB „Lietuvos dujos“ parengtą naujos redakcijos naudojimosi skirstymo sistema taisyklių projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pasikeitimai:
• atsisakoma sistemos naudotojų diferencijavimo į 7 grupes – vietoj jų bus 5 grupės, kadangi mažėja gamtinių dujų skirstymo sistema paskirstomų gamtinių dujų kiekiai;
• reglamentuota tvarka, kaip prognozuojamas ne kas parą matuojamas gamtinių dujų kiekis AB „Lietuvos dujos“ skirstymo sistemoje.

Komisija AB „Lietuvos dujos“ parengtas naujos redakcijos naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles planuoja suderinti ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 30 d., sistemos naudotojams jos bus taikomos nuo kitų metų.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. lapkričio 11 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.