Įeiti
Publikuota: 2015.11.06. Atnaujinta:

Komisija nustatė visas elektros energijos kainos dedamąsias 2016 metams


Komisijai posėdyje patvirtinus elektros energijos visuomeninės kainos viršutinę ribą buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, – 7,851 ct/kWh be PVM (2015 m. – 8,616 ct/kWh), žemos įtampos tinklų9,617 ct/kWh be PVM (2015 m. – 10,165 ct/kWh), nustatytos visos elektros energijos kainos dedamosios 2016 m.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu Seime svarstomas Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projektas dėl pajėgumų paskirstymo modelio įdiegimo gamtinių dujų sektoriuje, dėl ko gali keistis gamtinėmis dujomis elektros energiją gaminančių įmonių sąnaudos. Jeigu šis įstatymo projektas bus priimtas, Komisija peržiūrės elektros energijos kainos dedamąsias.

Lentelė. Elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2015–2016 metais, ct/kWh be PVM

Rodiklis2015 m.2016 m.Pokytis, proc.
Įsigijimo kaina5,0264,400-12,5
VIAP kaina1,6421,392-15,2
Perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba0,5380,69128,4
Sisteminių paslaugų kaina0,0930,203118,3
Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba0,1390,16518,7
Skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba1,1781,000-15,1
Visuomeninės kainos viršutinė riba vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų8,6167,851-8,9
Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba1,5501,76613,9
Visuomeninės kainos viršutinė riba  vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų10,1659,617-5,4


1 pav. Elektros energijos žemos įtampos tinkluose kainos struktūra, ct/kWh be PVM

 


2 pav. Elektros energijos vidutinės įtampos tinkluose kainos struktūra, ct/kWh be PVM


Visuomeninės kainos viršutinė riba taikoma tik buitiniams vartotojams, kurie yra fiziniai asmenys, perkantys elektros energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti (pvz., individualiems gyvenamiesiems namams, šių namų valdoje esantiems statiniams, daugiabučio ar bendrabučio tipo gyvenamųjų namų butams, vasarnamiams, sodų sklypams, garažams, skirtiems asmeniniams automobiliams, ir kt.).

 

AB „Lesto“ pateikus Komisijai patikrinti konkrečias visuomenines elektros energijos ir persiuntimo kainas bei jų taikymo tvarkas, Komisija planuoja iki lapkričio mėnesio pabaigos priimti sprendimą dėl konkrečių kainų reguliuojamiems vartotojams.