Įeiti
Publikuota: 2015.11.06. Atnaujinta:

Komisija pakoregavo AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų viršutines ribas 2016 metams


Komisija, įvertinusi AB „Amber Grid" perdavimo veiklos planuojamus užsakyti ilgalaikius pajėgumus, nustatė pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų viršutines ribas įleidimo ir išleidimo taškuose 2016 metams.

Vidutinė perdavimo kainos už pajėgumus viršutinė riba 2016 metais Lietuvos perdavimo sistemos vidaus naudotojams sieks 455,74 Eur/MWh/metai (palyginus su 2015 metais, pokytis sudaro apie 33 proc.).

Pagrindinės pokyčio priežastys:
• 2016 metais planuojami užsakyti 23 proc. mažesni pajėgumai (2015 m. planuoti pajėgumai buvo 11.951 tūkst. m3/para/metai, faktiškai užsakyti – 10.957 tūkst. m3/para/metai, 2016 m. prognozuojami pajėgumai – 9182,8 tūks. m3/para/metai);
• pradėtas eksploatuoti magistralinis dujotiekis Klaipėda–Kiemėnai.

Komisija AB „Amber Grid" 2016 m. nustatė maksimalų leistiną pajamų lygį 45189,4 tūkst. Eur (2015 m. – 42774 tūkst. Eur), jis paskirstomas tarp įleidimo ir išleidimo taškų.

Lentelė. 2016 m. pakoreguotų ir 2015 m. perdavimo pajėgumų kainų viršutinių ribų palyginimas

 2015 m.2016 m.Pokytis, proc.
Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškuose:      
• Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo jungtimi Klaipėdoje, Eur/MWh/parą/metus010,05*0
• Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus49,5832,32-34,8
• Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus49,5832,32-34,8
Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškuose:      
• Išoriniuose išleidimo taškuose:      
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus49,5838,05-23,3
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus54,0258,828,9
Vidiniame išleidimo taške, Eur/MWh/parą/metus300,68428,8242,6

* Iš viso suskaičiuota kaina šiame taške yra 30,15 Eur/MWh, tačiau, siekiant skatinti rinkos dalyvius naudotis SGD terminalu, ši kaina bus taikoma ne iš karto, o didinama palaipsniui per trejų metų laikotarpį.

Konkrečius gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, kurie galios 2016 m. pirmąjį pusmetį, Komisija patvirtins iki lapkričio mėn. pabaigos.