Įeiti
Publikuota: 2015.11.12. Atnaujinta:

Komisija pakartotinai įvertino atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įmonės finansinį pajėgumą


Komisija, atlikusi ūkio subjektų, elektrą gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių, kurių valdomų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5 MW, finansinio pajėgumo vertinimą, 2015 m. birželio 30 d. įpareigojo UAB „Vildara“ padidinti nuosavą kapitalą, kad jis atitiktų Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, t. y. būtų ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo.

Komisija, pakartotinai įvertinusi UAB „Vildara“ finansinį pajėgumą, konstatavo, kad jis yra pakankamas veiklai vykdyti, t. y. įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra didesnis nei Komisijos nustatyta atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje 2014 m. normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė infrastruktūros veiklai, nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymą bei įmonė neturi finansinių įsipareigojimų, kurie yra pradelsti daugiau nei 60 dienų.

Primename, kad Komisija, vykdydama atsinaujinančių išteklių energetikos rinkos priežiūrą,  elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė nei 5 MW, finansinio pajėgumo vertinimą atlieka kas dvejus metus.