Įeiti
Publikuota: 2015.11.19. Atnaujinta:

Gamtinių dujų sistemos balansavimo kaina nesikeis


Komisija, skatindama saugų bei patikimą gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų veikimą bei didesnį energijos vartojimo efektyvumą, nustato gamtinių dujų sistemos balansavimo kainą, t. y. mokestį sistemos naudotojams už sukeltą disbalansą gamtinių dujų sistemoje.

Nuo 2016 m. sausio 1 d., kaip ir iki šiol, galios tokia pati balansavimo kaina, t. y. 10 proc. nuo balansavimo dujų ribinės pirkimo kainos*, jei rinkos dalyvis sukėlė dujų trūkumą sistemoje, arba 10 proc. nuo ribinės pardavimo kainos**, jei rinkos dalyvis sukėlė dujų perteklių sistemoje.

Perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatorius Komisijos nustatytą balansavimo kainą taikys skaičiuodamas disbalanso užmokestį už gamtinių dujų sistemos naudotojo sukeltą disbalansą, viršijantį Balansavimo taisyklėse nustatytą tolerancijos ribą. Balansavimo kaina turi atspindėti faktines sistemos operatoriaus patiriamas balansavimo sąnaudas.

 

 

  

*Balansavimo dujų ribinė pirkimo kaina – didesnė balansavimo dujų kaina tarp didžiausios dujų kainos, kuria prekiavo perdavimo sistemos operatorius pagal dvišalę pirkimo – pardavimo sutartį ir (ar) biržoje ir vidutinės biržoje suprekiautų dujų kainos per balansavimo laikotarpį.

** Balansavimo dujų ribinė pardavimo kaina – mažesnė balansavimo dujų kaina tarp mažiausios dujų kainos, kuria prekiavo sistemos operatorius pagal dvišalę pirkimo – pardavimo sutartį ir (ar) biržoje, ir vidutinės biržoje suprekiautų dujų kainos per balansavimo laikotarpį.