Įeiti
Publikuota: 2015.11.19. Atnaujinta:

Komisija vienašališkai nustatė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamąsias


Komisija vienašališkai nustatė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, kadangi Elektrėnų savivaldybės taryba neištaisė Komisijos nurodytų pažeidimų, t. y. neužtikrino, kad šilumos kainos vartotojams būtų grindžiamos būtinosiomis tiekėjo veiklos sąnaudomis.

Komisijos nustatytos UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamosios įsigalios 2015 m. gruodžio 1 d. ir bus taikomos tol, kol bus pašalinti Komisijos konstatuoti pažeidimai, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

Iš viso šiais metais Komisija priėmė 9 vienašališkus sprendimus dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo, pernai – 14.