Įeiti
Publikuota: 2015.11.19. Atnaujinta:

Mažėja įkainiai už prijungimą prie gamtinių dujų sistemos


Nuo 2016 m. sausio 1 d. naujiems buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau nei 500 m3 gamtinių dujų per metus, prijungimas prie AB „Lietuvos dujos" gamtinių dujų sistemos kainuos mažiau. Prijungimo įkainio prie gamtinių dujų sistemos kintamoji dalis mažėja penktadaliu, pastovioji – beveik 4 proc. 

AB „Lietuvos dujos" prijungimo įkainiai buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems daugiau nei 500 m3 gamtinių dujų (šie vartotojai naudoja gamtines dujas vandeniui / patalpoms šildyti)

Vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 500 m3 per metus2015 m.2016 m.Pokytis, proc.
Pastovioji dalis*, nepriklausanti nuo atstumo (Eur be PVM)208,31200,79-3,6
Kintamoji dalis**, skaičiuojama už nutiestą dujotiekio metrą (Eur/m3 be PVM)14,5911,72-19,7


Buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 500 m3 per metus (dujas naudojantiems maistui ruošti), prijungimo įkainiai nesikeičia, t. y.  lieka galioti nustatyti 2015 metams.

Komisija, nustatydama buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įkainius, siekia užtikrinti, kad jie būtų grindžiami realiai patiriamomis sąnaudomis, nediskriminuotų atskirų vartotojų grupių.  

 * Pastovioji kainos dalis nepriklauso nuo dujotiekio atkarpos, reikalingos nutiesti iki vartotojo, į šią kainą yra įskaičiuota įranga, reikalinga prijungti vartotoją.

** Kintamoji kainos dalis – tai įkainis, mokamas už kiekvieną nutiestą dujotiekio metrą, į šią kainą įskaičiuojamos patiriamos sąnaudos, reikalingos nutiesti dujotiekio atkarpą iki vartotojo.