Įeiti
Publikuota: 2015.11.19. Atnaujinta:

Nustatytos UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Trakų vandenys“ įgyvendintas investicijas ir 2014 m. faktines sąnaudas, nepripažino pagrįstomis beveik 345 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,12 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

 

UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Eur/m³ be PVM)


Komisijos suderintos UAB „Trakų vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Trakų rajono savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui, jos bus perskaičiuojamos kiekvienais metais.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 61 proc. Trakų rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 59 proc. Trakų rajono savivaldybės teritorijoje 89 proc. vartotojų patiekiamas higienos normas atitinkantis geriamasis vanduo, surenkama ir iki nustatytų reikalavimų išvaloma 100 proc. nuotekų.

2014 m. UAB „Trakų vandenys“ baigė įgyvendinti 15,711 mln. Eur kainavusį investicinį projektą (13,354 mln. Eur finansuota ES Sanglaudos fondo lėšomis), kurio metu buvo nutiesta 18,916 km vandentiekio tinklų ir 33,009 km nuotekų tinklų, pastatyta 18 nuotekų siurblinių, įrengta vandenvietė su vandens gerinimo įrenginiais Varnikuose, tiekianti vandenį Trakų, Žaizdrių ir Senųjų Trakų gyventojams, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Rūdiškėse. Prie vandentiekio tinklų prisijungė 326 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 848 vartotojai (iš viso sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 708 vartotojams, prie nuotekų tinklų – 1464 vartotojams).

Iki 2015 m. pabaigos UAB „Trakų vandenys“ planuoja nutiesti dar 21,31 km vandentiekio tinklų ir 21,782 km nuotekų tinklų, pastatyti 6 nuotekų siurblines, rekonstruoti Aukštadvario nuotekų valymo įrenginius ir pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius Paluknyje. Darbų vertė sudarys 6,754 mln. Eur (5,741 mln. Eur – ES Sanglaudos fondo lėšos), tai sudarys galimybes prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti 204 vartotojams, prie nuotekų tinklų – 582 vartotojams.

Praėjusiais metais UAB „Trakų vandenys" pardavė 625,8 tūkst. m³ vandens ir priklauso IV vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 501 iki 900 tūkst. m3 per metus).