Įeiti
Publikuota: 2015.11.19. Atnaujinta:

Patvirtintas naujos redakcijos Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašas


Siekiant užtikrinti, kad nuotekų tvarkymo paslaugų kainos būtų diferencijuojamos ir priklausytų nuo abonento išleidžiamų teršalų kiekio bei taršos pobūdžio, taip įgyvendinant sąnaudų susigrąžinimo ir „teršėjas moka“ principą, Komisija patvirtino naujos redakcijos Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašą.

Esminiai pasikeitimai:
• Vyriausybei patvirtintinus Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, viršiję numatytą bazinį užterštumą abonentai už nuotekų valymą papildomai mokės pagal įtvirtintas užterštumo koncentracijas ir susidariusį nuotekų dumblo kiekį – taip bus užtikrinama vienoda nuotekų tvarkymo paslaugos kainodara visiems rinkos dalyviams;
• siekiant išvengti dažnai pasitaikančių ginčų tarp ūkio subjektų ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikėjo, leistinas nuotekų užterštumas yra įtvirtinamas pasirašomoje sutartyje (ne deklaruojamas, kaip buvo numatyta anksčiau);
• numatyta galimybė abonentui už suteiktas paslaugas atsiskaityti ir pagal faktinį nuotekų užterštumą, taip sudarant galimybes ūkio subjektams pagal poreikius lanksčiai keisti atsikaitymo sąlygas;
• atsižvelgiant į tai, kad nuotekų tvarkytojai pradeda eksploatuoti nuotekų dumblo tvarkymo įrenginius, patikslintos sąnaudos, kurias pagal principą „teršėjas moka“ turi padengti abonentas, t. y. į nuotekų valymo kainą įtraukiamos sąnaudos už susidariusio papildomo nuotekų dumblo kiekio apdorojimą (džiovinimą arba kompostavimą).