Įeiti
Publikuota: 2015.11.27. Atnaujinta:

Komisija atliko pakartotinį išplėstinį šilumos tiekėjų ir gamintojų vertinimą


Komisija, pakartotinai įvertinusi UAB „Pakruojo šiluma“, UAB „Plungės šilumos tinklai“, UAB „Balterma ir Ko“, UAB „Lazdijų šiluma“, UAB „Prienų energija“, UAB „Šilalės šilumos tinklai“, UAB Tauragės šilumos tinklų, UAB „Varėnos šiluma“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Plungės bioenergija“, UAB „Matuizų plytinė“, UAB „Šakių šilumos tinklai“ ir VšĮ Velžio komunalinio ūkio finansinį pajėgumą, konstatavo, kad jis pakankamas veiklai vykdyti.

Komisija 2015 m. rugpjūčio 27 d. posėdyje konstatavo, kad, atlikus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą už 2014 metus, buvo nustatyta, jog dviejų įmonių – UAB „Pakruojo šiluma“ ir UAB „Plungės šilumos tinklai“ – bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra mažesnis nei Komisijos nustatyta šilumos ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė, taip pat trylika šilumos gamintojų / tiekėjų turi ilgiau nei 60 dienų pradelstų finansinių įsipareigojimų.

Ūkio subjektai buvo įpareigoti Komisijai pateikti duomenis už 2015 m. I pusmetį, jog būtų galima atlikti išplėstinį vertinimą ir įsitikinti, kad jų finansinis pajėgumas yra pakankamas vykdyti patikimą bei kokybišką šilumos gamybos / tiekimo veiklą.

Primename, kad kartą per metus, siekiant patikrinti, ar ūkio subjektai atitinka reguliuojamos veiklos sąlygas, Komisija atlieka finansinio pajėgumo vertinimą.