Įeiti
Publikuota: 2015.11.27. Atnaujinta:

Panevėžio rajone – mažesnės šilumos kainos


Komisija, išanalizavusi VšĮ Velžio komunalinio ūkio pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis beveik 55 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų centralizuoto šilumos tiekimo veiklai vykdyti, ir vartotojams apskaičiavo 6,31 ct/kWh šilumos bazinę kainą, t. y. beveik 5 proc. mažesnę, palyginus su įstaigos projekte nurodyta.

VšĮ Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos (ct/kWh be PVM)


* Skaičiavimuose naudojamos 2015 m. rugsėjo mėn. kuro kainas.

VšĮ Velžio komunalinis ūkis šilumą tiekia Panevėžio rajono vartotojams, įstaigos kuro balanse didžiausią dalį sudaro biokuras (49 proc.) ir gamtinės dujos (43 proc.).  

2013–2015 m. VšĮ Velžio komunalinis ūkis atliko investicijų už 26,9 tūkst. Eur (iš jų 22,5 tūkst. Eur sudaro Panevėžio rajono savivaldybės lėšos). Didžiausia investicija – Upytės kaimo katilinės katilo degiklių rekonstrukcija.

2015–2018 m. planuojama pakeisti Paįstrio ir Smilgių kultūros centrų katilus, taip pat numatytas Smilgių ir Senamiesčio kaimo katilinių bei Vadoklių, Geležių ir Naujamiesčio mokyklų katilinių dūmtraukių remontas. Iš viso šiems darbams ketinama skirti 70,56 tūkst. Eur, kol kas šių investicijų nėra suderinusi Panevėžio rajono savivaldybės taryba.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios nepadengtos kuro sąnaudos yra 16,02 tūkst. Eur. Panevėžio rajono savivaldybės taryba šias sąnaudas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Panevėžio rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.