Įeiti
Publikuota: 2015.11.30. Atnaujinta:

Keičiasi naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės


Komisija suderino UAB „Intergas" Naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles, taip siekdama esamiems ir būsimiems sistemos naudotojams sudaryti lygias bei nediskriminuojančias sąlygas pasinaudoti bendrovės gamtinių dujų skirstymo sistema.

Esminis pakeitimas: nustatyta, kad dujų metais laikomas laikotarpis, prasidedantis kiekvienų metų sausio 1 d. 7.00 val. ir pasibaigiantis kitų metų sausio 1 d. 7.00 val.

Pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.