Įeiti
Publikuota: 2015.11.30. Atnaujinta:

Nustatytos mažųjų skirstomųjų tinklų pasinaudojimo kainos elektros energiją gaminantiems vartotojams


Komisija posėdyje priėmė sprendimą elektros energiją gaminantiems vartotojams, norintiems pasinaudoti mažųjų elektros skirstytojų AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dirbtinis pluoštas“, UAB „E Tinklas“ ir AB „Lifosa“ tinklais, taikyti tas pačias kainas, kokios nustatytos AB „Lesto“

Gaminantys vartotojai, kurių elektros įrenginiai prijungti prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo, mokės 1,447 ct/kWh be PVM, prisijungusieji prie žemosios įtampos skirstomojo tinklo – 3,213 ct/kWh be PVM.

Mažieji elektros energijos skirstytojai šiuo metu neturi prie jų valdomų elektros tinklų prijungtų gaminančių vartotojų ir per ateinančius kalendorinius metus neketina jų prijungti, todėl neplanuoja patirti ir su tuo susijusių sąnaudų. Atitinkamai Komisija neturi duomenų, reikalingų kainoms nustatyti. Tačiau tai negali būti kliūtis gaminantiems vartotojams, ketinantiems prisijungti prie elektros tinklų, naudotis nustatytu mechanizmu, todėl Komisija šiems skirstytojams nustatė AB „Lesto“, kuri turi prijungtų gaminančių vartotojų, kainą.

Komisijos patvirtintos kainos bus taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.