Įeiti
Publikuota: 2015.12.04. Atnaujinta:

Pareiškimas dėl koordinuotos regioninės rinkos priežiūros


​Šiaurės ir Baltijos šalių reguliavimo institucijos nutarė paskelbti bendrą informaciją apie tolesnę didmeninės energijos rinkos priežiūrą regioniniu mastu ir dar glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą, atsižvelgiant į pastaruosius pokyčius įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT). Primename, kad skubių rinkos pranešimų (angl. Urgent Market Messages) priežiūrą nuo 2016 m. sausio 1 d. elektros sektoriuje vykdys tik nacionalinės reguliavimo institucijos, o nuo 2015 m. spalio 7 d. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) intensyviau stebi energijos rinkas Europos Sąjungos mastu.

Kadangi Šiaurės ir Baltijos šalių energijos rinka yra integruota bei turi vieną biržos sistemos kainą, svarbu, kad rinkos priežiūra būtų vykdoma koordinuotai bei bendradarbiaujant. Mes, Šiaurės ir Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos, manome, jog sprendimas koordinuotai stebėti regioninę rinką užtikrins vientisumą bei skaidrumą didmeninėje energijos rinkoje, Šiaurės ir Baltijos regione. Mes ir toliau dirbsime kartu, kad užtikrintume gerai veikiančią Šiaurės ir Baltijos šalių energetikos rinką, kaip sudėtinę Europos energetikos rinkos dalį.

Šiaurės ir Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos nuosekliai bendradarbiauja su biržos operatoriumi Nord Pool Spot (NPS) dėl regioninės rinkos priežiūros. Įsigaliojus REMIT nuostatoms, šis bendradarbiavimas tapo dar svarbesnis. REMIT ne tik apibrėžė bendras bei suderintas taisykles dėl didmeninės energijos prekybos Europos Sąjungoje, tačiau kartu padėjo pagrindą rinkos priežiūros gairėms nacionaliniu, regioniniu bei Europos lygmeniu.

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) stebi didmenines energijos rinkas Europos Sąjungoje. REMIT įpareigoja nacionalines reguliavimo institucijas bendradarbiauti ne tik regioniniu lygmeniu, bet kartu ir su ACER, atliekant didmeninės energijos rinkos priežiūrą.

Labai svarbu, kad Šiaurės ir Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos dirbtų kartu, siekdamos sustiprinti bei išplėsti bendradarbiavimą dėl veiksmingesnės ir efektyvesnės rinkos priežiūros regione. Rinkos priežiūra taps dar išsamesnė, kai rinkos dalyviai pradės teikti duomenis apie dvišaliais kontraktais sudarytus sandorius. Taip pat svarbu tai, jog Šiaurės ir Baltijos šalių nacionalinės reguliavimo institucijos pradėjo koordinuotą skubių rinkos pranešimų (angl. Urgent Market Messages) bei viešai neatskleistos informacijos atskleidimo (pagal REMIT 4 straipsnį ir Skaidrumo reglamentą) priežiūrą.

Biržos operatorius NPS ir toliau atliks reikšmingą vaidmenį Šiaurės ir Baltijos šalių didmeninės energijos rinkos priežiūros srityje. Kadangi NPS išlieka pareiga prižiūrėti prekybą pačioje biržoje, jis privalo pranešti reguliavimo institucijai apie pagrįstus įtarimus, kad sandoris gali būti pripažįstamas manipuliavimu rinka ar viešai neatskleista informacija (REMIT 15 str.). NPS turi teisę taikyti veiksmingas priemones ir procedūras, nustatant tokius pažeidimus.