Įeiti
Publikuota: 2015.12.04. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos derinimo


​Komisija, įgyvendindama Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo nuostatas ir siekdama nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymui, teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodikos derinimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai tvarkoje numatyti rinkos kainos skaičiavimo principai:

• nustatyta, jog gamtinių dujų rinkos kaina skaičiuojama atsižvelgiant į:
- importuotus ir perparduotus gamtinių kiekius Lietuvos Respublikos teritorijoje už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių;
- prognozuojamą gamtinių dujų kainą pagal gamtinių dujų rinkos kainos skaičiavimo metu galiojančias gamtinių dujų importo sutarčių formules;
- pirkimo-pardavimo sandorius, įvykusius gamtinių dujų biržoje per 12 paskutinių kalendorinių mėnesių;
• numatyta nevertinti importuotų ir savo reikmėms sunaudotų gamtinių dujų kainų ir kiekių bei paskirtojo tiekėjo importuotų ir parduotų gamtinių dujų kainų ir kiekių.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus Projektui teikti iki 2015 m. gruodžio 10 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.