Įeiti
Publikuota: 2015.12.04. Atnaujinta:

Komisijos sprendimas: AB „Lesto“ reikalavimai dėl vėjo jėgainių prijungimo – pagrįsti


​Komisija, išnagrinėjusi UAB „Energetikos išteklių valdymas“ prašymą įvertinti AB „Lesto“ veiksmų teisėtumą dėl vėjo jėgainėms keliamų prijungimo prie elektros energijos skirstomojo tinklo reikalavimų, priėmė sprendimą jį atmesti kaip nepagrįstą.

Įvertinusi UAB „Energetikos išteklių valdymas“ pateiktą informaciją bei faktines ginčo aplinkybes, Komisija nustatė, kad AB „Lesto“ pagrįstai ir teisėtai, atsižvelgdama į technologinius vėjo jėgainių prijungimo prie elektros energijos skirstomojo tinklo reikalavimus, neišdavė UAB „Energetikos išteklių valdymas“ išankstinių prijungimo sąlygų, nurodant UAB „Energetikos išteklių valdymas“ pasiūlytą vėjo jėgainių prijungimo tašką.

AB „Lesto“ tinkamai informavo UAB „Energetikos išteklių valdymas“ apie technologinius reikalavimus, susijusius su elektrinės prijungimu prie skirstomojo elektros tinklo. Juos įvykdžius, UAB „Energetikos išteklių valdymas“ būtų sudarytos galimybės prijungti elektros energijos įrenginius bei tiekti pagamintą elektrą į AB „Lesto“ valdomą skirstomąjį tinklą.