Įeiti
Publikuota: 2015.12.10. Atnaujinta:

Komisija įvertino Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-330-110 kV tinklų plėtros planą 2015–2024 metais


Komisija, išanalizavusi perdavimo sistemos operatoriaus  AB „Litgrid" parengtą Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-330-110 kV tinklų plėtros planą (2015–2024 m.) konstatavo,  kad plane numatytos investicijos užtikrins pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, taip pat patikimą bei efektyvų perdavimo sistemos veikimą, kas leis vartotojams garantuoti kokybiškas paslaugas.

Perdavimo sistemos operatorius, įvertinęs rinkos dalyvių siūlymus ir poreikius, faktinę perdavimo sistemos būklę, kasmet teikia 10 m. į priekį numatomas atlikti investicijas, atitinkamai koreguodamas ankstesniais metais atliktus ar planuotus darbus. Bendra 2015–2024 m. investicijų projektų vertė  870,4 mln. Eur.

Lentelė. Pagrindinės investicijų grupės į elektros energijos perdavimo sistemą 2015–2024 m., mln. Eur

Pagrindinės investicijų grupėsSuma, mln. Eur Numatomas įgyvendinimo terminas
Perdavimo tinklo strateginiai projektai580,42015–2024 m.
Tarpsisteminė jungtis Lietuva–Švedija ir susiję projektai160,82009–2016 m.
Tarpsisteminė jungtis Lietuva–Lenkija ir susiję projektai78,82008–2015 m.
Tinklo pasiruošimas sinchroniniam darbui su KET340,82019–2024 m.
Perdavimo tinklo projektai patikimumo užtikrinimui222,32015–2024 m.
330-110 kV TP statyba13,32015–2024 m.
330-110 kV linijų statyba13,82015–2024 m.
330-110 kV TP rekonstravimas147,72015–2024 m.
330-110 kV linijų atnaujinimas47,52015–2024 m.
ITT ir kiti projektai27,72015–2024 m.
Perdavimo tinklo projektai vartotojų ir gamintojų iniciatyva40,12015–2024 m.
Iš viso investicijų:870,42015–2024 m.


AB „Litgrid“ 2015 m. liepos 14 d. iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės „Connecting Europe Facility“ (CEF) Lietuvos ir Lenkijos elektros jungčiai „LitPol Link“ iš dalies finansuoti gavo 27,4 mln. Eur finansinę paramą. Iš viso ES lėšų parama šiam projektui sudaro 31,4 mln. Eur arba apie 30 proc. visos projekto vertės.

Tarpsisteminės jungtys su Lenkija ir su Švedija visa apimtimi pradės veikti 2016 m. pradžioje, šiuo metu vykdomi jungčių testavimo darbai.


Investicijų projektai skirti užtikrinti saugią ir patikimą Lietuvos elektros energetikos sistemą, sujungti ją su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu, integruoti į Europos elektros rinką.

Perdavimo sistemos operatoriui AB „Litgrid“ pareigą kiekvienais metais parengti ir pateikti Komisijai dešimties metų elektros perdavimo tinklų plėtros planą numato Elektros energetikos įstatymas. Plane turi būti nurodyta svarbiausia perdavimo infrastruktūra, reikalinga įrengti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų, įvardijamos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, taip pat numatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius dešimt metų, ir jų įgyvendinimo terminai.


AB „Litgrid“, įgyvendindama dešimties metų plėtros planą, kiekvieną numatytą investicijų projektą ir jo finansavimą derina Komisijoje nustatyta tvarka. 


Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-330-110 kV tinklų plėtros planą (2015–2024 m.) atsisiųskite.