Įeiti
Publikuota: 2015.12.10. Atnaujinta:

Komisija patvirtino Tarpsisteminių pralaidumų skaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo Baltijos šalyse ir su trečiosiomis šalimis sąlygas, nuostatas ir metodikas


Komisija priėmė sprendimą patvirtinti Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatorių (PSO) – AB „Litgrid“, AS „Augstsprieguma tīkls“ ir „Elering“ AS – parengtas Tarpsisteminių pralaidumų skaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo Baltijos šalyse ir su trečiosiomis šalimis sąlygas, nuostatas ir metodikas, kurioms taip pat pritarė ir Latvijos bei Estijos energetikos reguliuotojai.

Naujas reglamentavimas tiksliau nustato visų Baltijos šalių PSO tarpsisteminių pralaidumų skaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo Baltijos šalyse bei su trečiosiomis šalimis sąlygas, jis bus taikomas nuo 2016 m. pradžios.

Esminiai pasikeitimai, palyginus su dabar galiojančia tvarka:

• nustatyta, kad jungiamųjų linijų pralaidumai 2016 m. pradėjus veikti naujoms tarpsisteminėms jungtims su Švedija „NordBalt“ ir Lenkija „LitPol Link“ bus skaičiuojami įvertinus jungčių techninius bei saugumo parametrus;

• užtikrinamas teisinis vientisumas su 2015 m. liepos 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2015/1222 dėl pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairių nustatymo bei ENTSO-E dokumentuose įtvirtintomis nuostatomis;

• AB „Litgrid“, keisdamas Tarpsisteminių pralaidumų skaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo Baltijos šalyse ir su trečiosiomis šalimis sąlygas, nuostatas ir metodikas, turi pateikti jas ir susijusią informaciją Komisijai prieš 6 mėnesius iki jų įsigaliojimo.