Įeiti
Publikuota: 2015.12.15. Atnaujinta:

Komisija patvirtino Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodiką


Komisija, įgyvendindama Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimus, parengė ir patvirtino Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodiką. Gamtinių dujų rinkos kaina nustatoma valstybės reguliuojamiems energijos gamintojams, kuriems numatyta pareiga iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo įsigyti privalomą gamtinių dujų kiekį.

Esminiai prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo principai:
• Gamtinių dujų rinkos kaina skaičiuojama atsižvelgiant į:
- per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių importuotus ir perparduotus gamtinių kiekius Lietuvos Respublikos teritorijoje;
- prognozuojamą gamtinių dujų kainą pagal gamtinių dujų rinkos kainos skaičiavimo metu galiojančias gamtinių dujų importo sutarčių formules;
- pirkimo-pardavimo sandorius, įvykusius gamtinių dujų biržoje per 12 paskutinių kalendorinių mėnesių;
- paskirtojo tiekėjo parduodamų gamtinių dujų kiekius: jie vertinami tik ta apimtimi, kiek dujų parduodama Lietuvos Respublikos vidaus gamtinių dujų rinkoje konkurenciniais pagrindais.
• Nustatant gamtinių dujų rinkos kainą nevertinama:
- importuotų ir savo reikmėms sunaudotų gamtinių dujų kainos ir kiekiai;
- dvišalėmis sutartimis suprekiauti gamtinių dujų kiekiai ir kainos balansavimo tikslais;
- paskirtojo tiekėjo importuotų ir parduotų gamtinių dujų kainos ir kiekiai, parduodami reguliuojamiems energijos gamintojams bei SDG rinkoje, siekiant užtikrinti efektyvų SGD terminalo veikimą.

Komisija kas pusmetį gali koreguoti rinkos kainą iki 10 proc. ribos, jei nustatoma, kad gamtinių dujų įmonių importo kainos pasikeitimo ar kt. esminių veiksnių įtaka prognozuojamai gamtinių dujų rinkos kainai ateinantiems kalendoriniams metams yra reikšminga, t. y. lemia daugiau nei 10 proc.

Komisija prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą ateinantiems metams paskelbs ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.