Įeiti
Publikuota: 2015.12.15. Atnaujinta:

Komisija skelbia 2015 m. III ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2015 m. III ketvirtį.

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

Svarbiausi 2015 m. III ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai
vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2015 m. III ketv. siekė 113,81 Eur/tne, t.y. buvo 9 proc. mažesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2015 m. III ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 115,48 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2014 m. laikotarpio kaina, mažėjo 37 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 105,07 Eur/tne, t. y. buvo 9 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 3 proc. brangiau nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika
• 2015 m. III ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 544 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 101625 tne. Palyginti su 2014 m. III ketv., sudarytų sandorių kiekis (tne) išaugo beveik 4 kartus;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 84 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 61060,41 tne biokuro už 7051,37 tūkst. Eur – 54 proc. daugiau nei 2014 III ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (86 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro, 2015 m. III ketv. tai sudarė 99 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija
• biokuro rinkoje stebimas dalyvių skaičiaus mažėjimas: palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2014 m., šių metų trečiąjį ketvirtį rinkoje veikė beveik 5 proc. mažiau dalyvių – 53 pirkėjai ir 75 pardavėjai (iš viso 128);
mažėja koncentracija biokuro rinkoje: 2014 m. III ketv. vienas tiekėjas, užėmęs daugiau nei 40 proc. rinkos, t. y. užėmęs dominuojančią padėtį, 2015 m. III ketv. biokuro nepardavė. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima daugiau kaip 54 proc. rinkos;
stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 656,17.

Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2015 m. III ketv. atsisiųskite.

Anksčiau Komisijos skelbtas biokuro rinkos stebėsenos ataskaitas galite rasti čia.

 

 
* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.