Įeiti
Publikuota: 2015.12.17. Atnaujinta:

Keičiasi SGDT, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarka


Komisija, įgyvendindama Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo nuostatas pakoregavo Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą.

 

Esminiai pasikeitimai:

nustatyta, kad SGD terminalo lėšų dalies gavėjas yra ir paskirtasis tiekėjas;

• surinkus suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo lėšas iš šių lėšų mokėtojų ne pilna apimtimi, jos SGD lėšų administratoriui, SGD terminalo operatoriui ir paskirtajam tiekėjui yra išmokamos proporcingai mokėtinų lėšų dydžiui;

• tuo atveju, jeigu įsiteisėjusiu teismo sprendimu SGD terminalo lėšų administratoriui yra pervedami delspinigiai ir (ar) palūkanos už pradelstus SGD terminalo lėšų mokėjimus, ši suma laikoma SGD terminalo lėšomis, kurios skirtos su SGDT terminalu patiriamoms sąnaudoms kompensuoti. SGD terminalo lėšų gavėjai duomenis apie šių sąnaudų dydį pateikia Komisijai, kuri juos įvertins nustatydama ateinančių metų gamtinių dujų saugumo dedamąją.