Įeiti
Publikuota: 2015.12.17. Atnaujinta:

Keičiasi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika


Komisija, įgyvendindama Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo nuostatas ir siekdama užtikrinti aiškią bei pagrįstą tvarką, kaip apskaičiuojamos lėšos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalui išlaikyti, pritarė Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimams. 

Esminiai pasikeitimai:
• įtvirtintas reguliacinis mechanizmas, kaip nustatoma gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji, t. y. įtraukiant šias sąnaudas: pastoviąsias SGD terminalo, paskirtojo tiekėjo tiekimo veiklos, būtinojo kiekio įsigijimo ir realizavimo kainų skirtumo bei SGD terminalo lėšų administratoriaus administravimo kaštus;
• koreguojant gamtinių dujų įmonėms nustatytą kainos viršutinę ribą, Komisijos nustatyta efektyvumo užduotis vienodai taikoma tiek infliacijos, tiek defliacijos atvejais;
• gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinė riba dėl faktinio kiekio ir pajėgumų nuokrypio nuo prognozės bus koreguojama įvertinant pajamų skirtumą;
• sudarytos sąlygos perdavimo sistemos operatoriui gamtinių dujų perdavimo kainos pastoviąją dalį skaičiuoti pagal sistemos naudotojų užsakytus ir (ar) sistemos naudotojams nustatytus vartojimo pajėgumus, siekiant tikslesnio gamtinių patiriamų infrastruktūros išlaikymo kaštų paskirstymo tarp vartotojų. Tokia galimybė numatyta ir skirstymo sistemos operatoriams;
• konkurencingą konkrečią skystinimo kainą pagal skystinimo sistemos operatoriaus pateiktus kitų suskystintų gamtinių dujų terminalų skystinimo paslaugos kainų duomenis nustatys Komisija;
• gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji, atsižvelgiant į skirtumą tarp paskirtajam tiekėjui nustatytos prognozuojamos įsigijimo kainos ir realizavimo kainos energijos gamintojams bei rinkoje, gali būti pakoreguota kas pusmetį.