Įeiti
Publikuota: 2015.12.17. Atnaujinta:

Komisija atliko pakartotinį UAB „Geros dujos“ finansinio pajėgumo vertinimą


Komisija, atsižvelgdama į 2014 m. gamtinių dujų sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo rodiklius ir siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, atliko UAB „Geros dujos“ pakartotinį finansinio pajėgumo vertinimą.

Ši bendrovė 2015 m. birželio 30 d. posėdyje buvo įpareigota padidinti nuosavą kapitalą, kad jis atitiktų Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, t. y. nuosavas kapitalas būtų ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Įvertinusi UAB ,,Geros dujos“ veiksmus ir faktines aplinkybes, Komisija konstatavo, kad bendrovė atliko reikalingus veiksmus ir šiuo metu jos finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

Primename, kad gamtinių dujų, kaip ir kitų reguliuojamų sektorių, ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą Komisija atlieka ne rečiau kaip kartą per metus, taip siekdama užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą paslaugų teikimą vartotojams.