Įeiti
Publikuota: 2015.12.22. Atnaujinta:

Keičiasi Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika ir nutarimas dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos


Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. nenumatyta remtinos elektros energijos gamybos apimtis termofikacinėms elektrinėms, Komisija, siekdama užtikrinti, jog vartotojai už šilumos energiją mokėtų būtinosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina, pakoregavo Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką ir nutarimą dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos.

 

Esminiai pakeitimai:

• Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikoje atsisakyta reglamentavimo, kaip paskirstomos šilumos ir elektros energijos gamybos sąnaudos.

• Nutarime dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos numatyta, kad šilumos gamintojams iš elektros energijos gamybos nuo 2016 metų gauto pelno (nuostolių) dalimi šilumos gamybos kaina nebus koreguojama.